TrendForce Photo Gallery

DRAMeXchange / WitsView / LEDinside / EnergyTrend Online Photo Album, © 2010 TrendForce Corp. All rights reserved.


12_20WVPin20Guo20Ri20Bao20B1.gif
南北韓緊張 對台電子業兩面刃 1220蘋果日報B1301 mol gekuckt ginn
12_21WVGong20Shang20Shi20Bao20B3.gif
WitsView: 面板廠虧損可望縮小 1221工商時報B3297 mol gekuckt ginn
12_23DXGong20Shang20Shi20Bao20A5.png
傳與爾必達合併 南科: 沒聽過 1223工商時報 A5306 mol gekuckt ginn
12_23DXPin20Guo20Ri20Bao20B2.gif
爾必達放話結盟南科 1223蘋果日報 B2308 mol gekuckt ginn
12_23WVGong20Shang20Shi20Bao20A17.gif
市調: 趁早控制稼動率 1223 工商時報 A17308 mol gekuckt ginn
12_26WVPin20Guo20Ri20Bao20B3.gif
陸廠挖角 面板廠恐爆離職潮 1226 蘋果日報B3313 mol gekuckt ginn
12_28DXGong20Shang20Shi20Bao20.gif
低接DRAM庫存 威剛Q4削爆 1228工商時報307 mol gekuckt ginn
12_28ETGong20Shang20Shi20Bao20A14.png
研調: 太陽能明年 艱困挑戰 1228 工商時報A14310 mol gekuckt ginn
12_28WVGong20Shang20Shi20Bao20A3.gif
面板雙虎 仍稱霸中國市場 1228 工商時報A3314 mol gekuckt ginn
12_28WVJing20Ji20Ri20Bao20C1.gif
面板LED族 本月高歌 1228 經濟日報 C1318 mol gekuckt ginn
12_29DXGong20Shang20Shi20Bao20B3.gif
大廠喊漲 DRAM現貨價強彈, 1229 工商時報305 mol gekuckt ginn
12_29WVGong20Shang20Shi20Bao20B4.gif
LCD南京廠罷工 奇美電友達關注, 1229 工商時報306 mol gekuckt ginn
24 Dateien op 2 Säit(en) 1